Tất cả sản phẩm

MÁY PHA CÀ PHÊ TỰ ĐỘNG MELITA SOLO

16.500.000₫

MÁY LẮC CỐC TRÀ SỮA

3.450.000₫

CÂY ĐUN NƯỚC UNIBAR 10 LÍT

3.100.000₫

MÁY PHA CÀ PHÊ CREM EX3

68.000.000₫

MÁY XAY CÀ PHÊ FIORENZATO F64E

25.500.000₫

MÁY PHA CÀ PHÊ GEMILAI CRM 3200D

19.000.000₫

MÁY PHA CÀ PHÊ GEMILAI CRM 3200B

18.500.000₫
MÁY PHA CÀ PHÊ GEMILAI CRM 3005E
- 12%

MÁY PHA CÀ PHÊ GEMILAI CRM 3005E

6.600.000₫
7.500.000₫

NỒI NẤU TRÂN CHÂU TỰ ĐỘNG

2.380.000₫

NỒI Ủ TRÂN CHÂU

990.000₫

BÌNH Ủ TRÀ/GIỮ NHIỆT

600.000₫