Ly giấy ly nhựa

Ly trái tim 500ml

2.150₫

Ly nhựa 500ml PP

550₫

Ly nhựa 500ml đáy tròn

820₫

Ly nhựa 500ml PE cao thon

650₫

Ly nhựa 360ml

450₫

Ly giấy 8oz nắp đen

700₫

Ly giấy 16oz nắp đen

1.150₫

Ly giấy 12oz nắp đen

1.100₫

Ly 700ml PP

850₫

Ly 1lít

1.050₫

Chai nhựa 500ml cao tròn

2.500₫

Chai nhựa 500ml béo tròn

2.700₫

Chai nhựa 250-330ml

1.900₫