Quán vừa và nhỏ

Máy pha cà phê Breville 870XL

18.900.000₫

Máy pha cà phê Expobar Office

26.900.000₫

Máy pha cà phê Casadio Undici A1

46.900.000₫

Máy pha cà phê Expobar Megacrem 1 Group

47.900.000₫

Máy pha cà phê Expobar New Elegance Control 1G

47.900.000₫
51.900.000₫

Máy pha cà phê Expobar Zircon

47.900.000₫

Máy pha cà phê Carimalli Cento E1

49.900.000₫

Máy pha cà phê BIEPI MCE 1 Group

61.900.000₫
68.000.000₫

Máy pha cà phê Rancilio Classe 5 USB 1G

65.000.000₫