Quán vừa và nhỏ

MÁY PHA CÀ PHÊ GEMILAI CRM 3005E
- 12%

MÁY PHA CÀ PHÊ GEMILAI CRM 3005E

6.600.000₫
7.500.000₫

MÁY PHA CÀ PHÊ GEMILAI CRM 3200B

18.500.000₫

MÁY PHA CÀ PHÊ GEMILAI CRM 3200D

19.000.000₫

Máy pha cà phê Combi Lelit Anita PL042QE

19.000.000₫
19.900.000₫

Máy pha cà phê Breville 870XL

19.000.000₫

Máy pha cà phê Expobar Office

26.900.000₫

Máy pha cà phê Expobar Megacrem 1 Group

45.000.000₫
47.900.000₫

Máy pha cà phê Casadio Undici A1

46.900.000₫
Máy pha cà phê Expobar New Elegance Control 1G
- 10%

Máy pha cà phê Expobar New Elegance Control 1G

46.900.000₫
51.900.000₫

Máy pha cà phê Expobar Zircon

47.900.000₫

Máy pha cà phê Carimalli Cento E1

57.900.000₫

Máy pha cà phê BIEPI MCE 1 Group

61.900.000₫

Máy pha cà phê Rancilio Classe 5 USB 1G

65.000.000₫